Zwymiaruj belkę… czas start!

05_10_2011

Zwymiaruj belkę… czas start!
W tym wypadku chodzi o belkę żelbetową. Mamy skorzystać z eurokodów i jak to zwykle bywa potrzebujemy szybko zwymiarować belkę – najlepiej na wczoraj…

Uruchamiamy program Master EC2 Żelbet – zakładamy, że jest on już zainstalowany.

Pojawia się okno wyboru kształtu przekroju – trzeba oczywiście wcześniej „kliknąć” odpowiednie pole w pasku menu po lewej stronie ekranu.

Master EC2 Żelbet

Gdy już wybraliśmy kształt przechodzimy niżej do „Parametrów przekroju”. Tam w prosty sposób deklarujemy zarówno rozmiary przekroju jak i parametry obliczeń i materiałów.

Master EC2 Żelbet

Pozostaje jeszcze wymiarowanie. Krok pierwszy – wybieramy obliczenia dla momentu zginającego . Krok drugi – wybieramy jeden z wielu schematów pracy belki. Krok trzeci – deklarujemy obciążenia dla stanu granicznego nośności i użytkowalności. Krok czwarty – naciskamy przycisk „Obliczenia” i zapisujemy efekty naszej pracy do notki obliczeniowej. W tym celu musimy nacisnąć przycisk „Dodaj do noty”.

Master EC2 Żelbet

A notkę można na przykład zapisać jako plik *.pdf albo *.rtf…

Master EC2 Żelbet

Powodzenia!

Leave a reply