Nowe pakiety dla branży mechanicznej – wersje PL

02_08_rn_www

Nowe Pakiety dla branży mechanicznej.
Poznaj skład poszczególnych pakietów.
Poszukaj rozwiązań dla siebie.

Zainteresowanych ofertą zachęcam do kontaktu :

Artur Marszałek
Tel.: 12/ 639 25 05
amr@robobat.pl

Oprogramowanie  Autodesk Inventor  dostępne jest w następujących konfiguracjach:

Przedstawiamy najnowsze portfolio rozwiązań do projektowania 3D dla przemysłu. Obejmuje ono nowy pakiet Autodesk Product Design Suite, dzięki któremu oferowane programy do projektowania, wizualizacji i symulacji są łatwiejsze do wdrożenia, użytkowania i utrzymania.

Autodesk Product Design Suite – wersja PL już dostępna
Standard Premium Ultimate
AutoCAD® Mechanical Autodesk® Inventor® Autodesk® Inventor® Professional
Autodesk® Showcase® Autodesk® 3ds Max® Design Autodesk® Alias® Design
Autodesk® SketchBook® Designer AutoCAD® Mechanical Autodesk® 3ds Max® Design
Autodesk® Vault® Autodesk® Showcase® AutoCAD® Mechanical
Autodesk® Mudbox™ Autodesk® SketchBook® Designer Autodesk® Showcase®
  Autodesk® Vault® Autodesk® SketchBook® Designer
  Autodesk® Mudbox™ Autodesk® Vault®
    Autodesk® Mudbox™

 

Autodesk Factory Design Suite jest nowym, uniwersalnym i przystępnym kosztowo rozwiązaniem do tworzenia nowatorskich produktów. Nowy pakiet Autodesk, zawierający programy do projektowania, wizualizacji i symulacji dla branży przemysłowej iarchitektonicznej, umożliwia sprawne wprowadzanie elementów innowacyjnych oraz szybsze reagowanie na zmieniające się wymagania rynku, na każdym etapie tworzenia produktu. Autodesk oferuje trzy wersje Factory Design Suite:

Autodesk Factory Design Suite – wersja PL dostępna w sierpniu
Standard Premium Ultimate
AutoCAD® Architecture AutoCAD® Architecture AutoCAD® Architecture
AutoCAD® Mechanical AutoCAD® Mechanical AutoCAD® Mechanical
Autodesk® Showcase® Autodesk® Showcase® Autodesk® Showcase®
Autodesk® Vault Autodesk® Inventor® Autodesk® Inventor® Professional
Autodesk® Factory Design Utilities Autodesk® 3ds Max® Design Autodesk® 3ds Max® Design
  Autodesk® Navisworks® Simulate Autodesk® Navisworks® Manage
  Autodesk® Vault Autodesk® Vault
  Autodesk® Factory Design Utilities Autodesk® Factory Design Utilities

Leave a reply