Nowe wersje kalkulatorów MASTER

rn_www_05_2

Firma Robobat Polska wprowadziła na rynek najnowszą wersję rodziny kalkulatorów MASTER* w skład której wchodzą:

  • BIMware MASTER EC2 Żelbet 2.0
  • BIMware MASTER EC3 Połączenia Stalowe 2.0
  • BIMware MASTER EC5 Połączenia Drewniane 2.0

BIMware MASTER EC2 Żelbet
Program służy do wyznaczania pola powierzchni zbrojenia w przekrojach żelbetowych. Ponadto kalkulator może wyznaczyć nośność przekroju na podstawie określonej powierzchni zbrojenia, jak również wyznaczyć maksymalne ugięcie belki żelbetowej. Program posiada również możliwość wyznaczenia zbrojenia podłużnego i poprzecznego jednocześnie w wielu przekrojach belki. Analizy prowadzone za pomocą programu mogą być wykonywane dla wielu typów przekrojów, w tym: prostokątnego, teowego, typu L, dwuteowego, kołowego i wielobocznego.
Wszystkie obliczenia prowadzone są zgodnie z normą EUROKOD 2 (PNEN 1992-1-1) z uwzględnieniem odpowiednich załączników krajowych.

BIMware MASTER EC3 Połączenia Stalowe
Program umożliwia weryfikację połączeń elementów stalowych, na podstawie wprowadzanych danych geometrycznych, parametrów łączników i sił wewnętrznych. W obecnej wersji program umożliwia analizę połączeń typu: doczołowe belka/belka, doczołowe belka/słup, nakładkowe belka/belka, belka/belka do środnika, doczołowe rur okrągłych, doczołowe rur prostokątnych, stopa słupa dwuteowego, stopa słupa z rury okrągłej i stopa słupa z rury prostokątnej.
Weryfikacja złącza prowadzona jest zgodnie z zaleceniami najnowszej wersji normy EUROKOD 3 (PN-EN 1993-1-8).

BIMware MASTER EC5 Połączenia Drewniane
Program umożliwia weryfikację nośności zakładkowych połączeń elementów drewnianych, drewnopochodnych i stalowych łączonych śrubami. Łączone elementy definiowane są jako przekroje prostokątne jedno- lub dwugałęziowe. Układ łączników można zdefiniować jako prostokątny lub przestawny z możliwością ręcznej edycji rozkładu śrub. Program umożliwia wprowadzenie danych materiałowych i parametrów łączników zarówno ręcznie, jak i przy pomocy baz danych dostarczonych wraz z programem.
Wszystkie obliczenia w programie prowadzone są zgodnie z zaleceniami normy EUROKOD 5 (PN-EN 1995-1-1)z uwzględnieniem odpowiednich załączników krajowych.

*MASTER – nowa nazwa handlowa dla kalkulatorów EXPERT

Ceny obowiązujące od 15 maja 2011

Produkt Cena stanowiska Cena subskrypcji
MASTER EC2 Żelbet
1300*
200
MASTER EC3 Połączenia Stalowe
1300
200
MASTER EC4 Stropy Zespolone
900
150
MASTER EC5 Połączenia Drewniane
1300
200

Promocja:

* Tylko do 31 maja MASTER EC2 Żelbet w promocyjnej cenie 900 pln

Nowi użytkownicy mogą zakupić kalkulatory MASTER na preferencyjnych warunkach:

  • kupując 1 kalkulator – otrzymasz subskrypcję w cenie
  • kupując 2 kalkulatory – otrzymasz tańszego MASTERA w połowie ceny
  • kupując 3 kalkulatory – otrzymasz najtańszego MASTERA wraz z subskrypcją GRATIS.

Leave a reply