ROBOBAT Secret SERVICE

rn_07_2

eTransmit – przekaz plików

etransmite               
> Send > eTransmit

Menu:                        File > eTransmit…

Linia komend:          etransmit

Narzędzie pozwala tworzyć zestawy plików (w celu ich archiwizacji, przesłania itp.) zawierających oprócz głównego AutoCADa wszystkie pliki z nim powiązane – odnośniki zewnętrzne, pliki danych, pliki czcionek, style wydruku itd.  Zebranie pliku .dwg wraz ze wszystkimi  powiązanymi z nim plikami w jedno archiwum zapewnia, że zachowa on pełną funkcjonalność, niezależnie od tego gdzie i kiedy będzie otwierany.

etransmit

  1. Drzewo / tabela plików powiązanych z przekazywanych z plikiem. Pozwala przejrzeć zestaw dołączanych elementów, odznaczenie „ptaszka” na liście powoduje wyłączeni pliku z zestawu.
    W ustawieniach narzędzia (pkt. 5) definiujemy min. rodzaje plików, które chcemy dołączyć.  
  2. Narzędzie pozwalające dołączyć dodatkowe pliki (np. nie związane bezpośrednio z przesyłanym plikiem .dwg).
  3. Miejsce na notatki.
  4. Okno wyboru szablonu przekazu.
  5. Ustawienia szablonu:

etransmit

5.1. Typ pakietu przekazu. Do wyboru mamy folder plików, plik samorozpakowujący się oraz plik skompresowany .zip.

5.2. Wybór formatu zapisu dla plików .dwg oraz opcja sterująca zachowaniem obiektów opisowych.

5.3. Wybór folderu docelowego dla pliku przekazu.

5.4. Określenie nazwy pliku, do wyboru są następujące opcje:

monit o nazwę pliku, nadpisz, jeżeli jest to konieczne oraz zmień nazwę, jeśli jest to konieczne.

5.5. Opcje ścieżki pliku, do wyboru są następujące opcje:

użyj zorganizowanej struktury folderu, umieść wszystkie pliki w jednym folderze oraz zachowaj strukturę plików i folderów.

5.6. Operacje, które program wykona wraz z tworzeniem pliku przekazu:

wyślij email z przekazem, ustaw domyślny ploter na „brak”, podłącz odnośniki zewnętrzne (dwie opcje: bind i insert), monituj o hasło, wyczyść rysunki.

5.7. Opcje dołączania plików:

dołącz czcionki, dołącz tekstury materiałów, dołącz pliki z łącz danych. dołącz pliki siatki fotometrycznej, dołącz niewczytane odniesienia do pliku.

przygotował:

mgr inż. arch. Bartosz Pionka

Leave a reply