ROBOBAT Secret SERVICE

rn_06_2
Dziękujemy za współpracę!

Zgłoś swoją propozycję funkcji programu AutoCAD bądź Revit – do omówienia w następnym RoboNEWS’ie robonews@robobatpolska.pl

Połączenie tabeli z plikiem zewnętrznym

Tabela tworzona w programie AutoCAD może być połączona z zewnętrznym plikiem programu Microsoft Excel. Podłączać można pliki .xls, .xlsx i .csv.  Podłączyć można zarówno całą tabelę, jak również wybrane kolumny, wiersze  lub komórki.

Ważne: Aby narzędzie działało musi być zainstalowany program Microsoft Excel.

Krok 1.

Aby stworzyć tabelę z zewnętrznego pliku:

– w menu wstążkowym: karta Home ► panel Annotation ►  narzędzie Table,
– w menu klasycznym:  menu  Draw ► Table
– w linii komend: table

 

 2_clip_image002

Krok 2.

Następnie należy zaznaczyć opcję From a data link i kliknąć przycisk Data Link Manager (jeśli do pliku zostały już wcześniej podłączone pliki danych można je wybrać z listy rozwijalnej).

2_clip_image004

 

Krok 3.

W wywołanym oknie należy kliknąć Create a new Excel Data Link i podać nazwę jaką chcemy nadać połączeniu. W kolejnym oknie wskazujemy ścieżkę dostępu do podłączanego pliku oraz możemy określić zakres tabeli do podłączenia (do wyboru są następujące opcje: cała tabela, nazwany zakres oraz zakres).

2_clip_image006

 

Po ustawieniu wszystkich opcji należy kliknąć 3 x OK i wstawić tabelę w obszar rysunku.

Krok 4.

Aby w utworzonej w ten sposób tabeli zmienić wielkość i wyrównanie czcionki, rozmiar komórek, ich marginesy, kolory wypełnienia pól należy zaznaczyć komórki które chcemy edytować i skorzystać z opcji dostępnych po kliknięciu prawym klawiszem mysz lub edytować dane w oknie Properties rysunek poniżej. Widać tam zaznaczony zakres tabeli, zestaw edytowalnych parametrów w oknie Properties. W pobliżu kursora widać symbol połączenia z plikiem danych, symbol kłódki oznaczający zablokowanie edycji tabeli oraz oknoinformacjami o połączeniu z plikiem danych.

Aby zmienić zawartość komórki należy ją odblokować (zaznaczenie komórek(ki)prawy klawisz myszy ► Locking ► wybór jednej z czterech opcji).

Aby uwzględnić ew. zmiany jakie zaszły w treści zewnętrznego pliku zaznaczamy tabelę prawy klawisz myszy ►Update Table Data Links.

Aby wykonać operację odwrotną tj. zapisać zmiany wprowadzone w AutoCADzie do zewnętrznego pliku zaznaczamy tabelę prawy klawisz myszy ►Write Data Links to External Source.

 2_clip_image008

przygotował:
mgr inż. arch. Bartosz Pionka

Leave a reply