Edukacyjne Partnerstwo Strategiczne

 rn_05_1

 

5 maja 2010 r. ROBOBAT POLSKA  wraz z BIŚ Computers podpisały z Politechniką Krakowską umowę, na mocy której utworzono Centrum Kompetencji Autodesk przy PK (CKA PK).

Niniejsza umowa jest kontynuacją założeń zawartych w  liście intencyjnym o edukacyjnym partnerstwie strategicznym zawartym pomiędzy Politechniką Krakowską, a Autodesk Inc. Powstała tym samym platforma współpracy  w zakresie szkoleń oraz certyfikacji studentów i pracowników Uczelni, dająca im możliwość  uzyskania  uznawanych powszechnie świadectw potwierdzających znajomość oprogramowania Autodesk.

Głównym zadaniem CKA PK  jest umożliwienie studentom i pracownikom:

  1. rozszerzenia kwalifikacji z zakresu najnowszych technologii projektowych Autodesk i oprogramowania służącego do wspomagania projektowania
  2. zdobycia uznawanych powszechnie certyfikatów sygnowanych przez Autodesk Inc. wydawanych m.in.: przez ROBOBAT POLSKA Autoryzowane Centrum Szkoleniowe Autodesk

Dziennik Polski napisał:
http://www.dziennik.krakow.pl/pl/magazyny/krakowskie-uczelnie/1017267-politechnika-z-autodesk.html

Leave a reply