Dotacje na innowacje.

INNOWACYJNA_GOSPODARKAue

Robobat rozpoczął prace nad nowym projektem współfinansowanym przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Dnia 22 października 2009r., firma Robobat Polska podpisała umowę o dofinansowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości  na realizację projektu „System ekspertowy wspomagający projektowanie budynków ekologicznych” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) 2007-2013 współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Projekt powstanie w ramach Działania  1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 „Badania i rozwój nowoczesnych technologii” oraz Działania  4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B R osi priorytetowej 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”.

Bazą dla nowego projektu jest modelowanie informacji o budynku (BIM). Robobat Polska promuje ideę jednego spójnego modelu cyfrowego, który ma służyć do szybszego podejmowania decyzji projektowych, opracowania spójnej dokumentacji budowlanej, analiz rentowości i szacowania kosztów inwestycji, a docelowo umożliwić efektywne zarządzanie obiektem. Przyjęta strategia ma również na celu zacieśnienie współpracy i ułatwienie przepływu informacji między architektami a konstruktorami.

Kluczową rolą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. W ramach PO IG dotowane są projekty innowacyjne w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym. Są one związane głównie z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, produktów, usług czy organizacji.

Więcej informacji o programie

Leave a reply